Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XVII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 30 stycznia 2020 roku

XVII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 30 stycznia 2020 roku:

 1. Uchwała nr XVII.160.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XVII.161.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XVII.162.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2019 rok

Wyniki głosowania

 1. Uchwała Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XVII.164.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XVII.165.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XVII.166.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kijaszkowie

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XVII.167.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skargi według właściwości

Wyniki głosowania

 1. Uchwała nr XVII.168.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Wyniki głosowania

 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:27
 • data ostatniej modyfikacji: 03-02-2020 | 12:52