Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXVIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 23 grudnia 2020 r.

    Uchwała nr XXVIII.246.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2021-2040. 
Wyniki głosowania

  Uchwała nr XXVIII.247.2020 Rady Powiatu w Pile w  sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 
Wyniki głosowania

    Uchwała nr XXVIII.248.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020 – 2040. 
Wyniki głosowania

   Uchwała nr XXVIII.249.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
Wyniki głosowania

   Uchwała nr XXVIII.250.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Wyniki głosowania

   Uchwała nr XXVIII.251.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego 
za lata 2017 – 2018”.
Wyniki głosowania

    Uchwała Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pilskiego w 2021 roku. 
Wyniki głosowania

   Uchwała nr XXVIII.253.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.
Wyniki głosowania

   Uchwała nr XXVIII.254.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2021.
Wyniki głosowania

   Uchwała nr XXVIII.255.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
w Pile.
 Wyniki głosowania

   Uchwała nr XXVIII.256.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwały    zmieniającej uchwałę nr I.11.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.
Wyniki głosowania

    Uchwała nr XXVIII.257.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie podjęcia   uchwały zmieniającej uchwałę nr I.6.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru stałego sekretarza obrad Rady Powiatu w Pile.
Wynik głosowania

  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:31
  • data ostatniej modyfikacji: 29-12-2020 | 07:47