Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXIV sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 28 sierpnia 2020 r.

 1. Uchwała nr XXIV.216.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Pile

Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.217.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2019 rok

            Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.218.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2019 rok

            Wyniki głosowania

 

 1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pilskiego w 2019 r.

Wyniki głosowania

 

 1. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2019 r.

Wyniki głosowania

 

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu pilskiego w 2019 r.

Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.219.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Pile dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile

          Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.220.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile

           Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.221.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

          Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.222.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą

          Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.223.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040

         Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.224.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

         Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.225.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie rozpatrzenia skargi

        Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.226.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

        Wyniki głosowania

 

 1. Uchwała nr XXIV.227.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

       Wyniki głosowania

 

 

Metryka
 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:30
 • data ostatniej modyfikacji: 04-09-2020 | 10:53