Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXVII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 20 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVII.237.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji oraz zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Pile

Wyniki głosowania

 

Uchwała nr XXVII.238.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Pile.

Głosowanie tajne.

 

Uchwała nr XXVII.239.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu  w Pile.

Wyniki głosowania

 

 Uchwała nr XXVII.240.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zmiany uchwały nr LII.388.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wyniki głosowania

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wyniki głosowania

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile w sprawie zawieszenia w 2020 r. przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wyniki głosowania

 

Uchwała nr XXVII.243.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wyniki głosowania

 

Uchwała nr XXVII.244.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu pn. „Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020 - 2021”

Wyniki głosowania

 

Uchwała nr XXVII.245.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Wyniki głosowania

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:30
  • data ostatniej modyfikacji: 28-01-2021 | 12:15