Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 24 czerwca 2020 r.

 

 1. Uchwała nr XXII.195.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2019

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.196.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2019  

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.197.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.198.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu pn. „Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020 – 2021”

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.199.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Białośliwie

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.200.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zmiany uchwały nr XI.84.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020

           Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.201.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zmiany uchwały nr LII.388.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.202.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.203.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kijaszkowie

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.204.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych, Szkoły Policealnej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych oraz rozwiązania Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile

         Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.205.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Pile oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.206.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 5 w Pile oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.207.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Pile oraz włączenia jej do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.208.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Wyrzysku oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.209.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 6 w Pile oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.210.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przekazania przez Powiat Pilski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.211.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020 – 2040

          Wynik głosowania

 

 1. Uchwała nr XXII.212.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Wynik głosowania

Metryka
 • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:29
 • data ostatniej modyfikacji: 07-08-2020 | 10:52