Wyszukiwarka Mobilna

Menu

XXI sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 maja 2020 r.

 

  1. Uchwała nr XXI.188.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie zgody na finansowanie kosztów eksperymentu pedagogicznego 

Wynik głosowania

 

  1. Uchwała nr XXI.189.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego  

Wynik głosowania

 

  1. Uchwała nr XXI.190.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pile z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok

Wynik głosowania
 

  1. Uchwała nr XXI.191.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020 – 2040

Wynik głosowania

 

  1. Uchwała nr XXI.192.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Wynik głosowania

 

  1. Uchwała nr XXI.193.2020 Rady Powiatu w Pile zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego

Wynik głosowania

 

  1. Uchwała nr XXI.194.2020 Rady Powiatu w Pile w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie 

Wynik głosowania

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 12:29
  • data ostatniej modyfikacji: 25-06-2020 | 14:33